Ekonomia

Economics

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-EKONOM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówWprowadzenie do ekonomii. Rachunek ekonomiczny i racjonalność gospodarowania. Rynek i mechanizm rynkowy. Regulacja mechanizmu rynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Teoria zachowania konsumenta. Teoria zachowania producenta, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Budżet państwa i polityka fiskalna. Rynek pieniądza i polityka monetarna. Przyczyny, skutki i sposoby pomiaru inflacji. Rynek pracy, przyczyny i skutki bezrobocia. Handel zagraniczny. Cykle koniunkturalne w gospodarce. Wzrost i rozwój gospodarczy.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu podstaw ekonomii. Zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, problemami i procesami ekonomicznymi zachodzącymi w gospodarce rynkowej, zarówno w skali mikro jak i makroekonomicznej. Aktywizacja studentów w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji (w tym anglojęzycznych) w celu poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii.
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo NaukowePWN, 2018
Literatura uzupełniająca1) Sepkowska Z., wyd. Diffin, Podstawy mikro- i makroekonomii, 2013r., tom 2) Czarny B., wyd. PWE, Podstawy ekonomii, 2011r., tom
UwagiOgólne warunki uczestnictwa w wykładach oraz zaliczenia przedmiotu reguluje Regulamin Studiów.