Organizacja i zarządzanie

Organization and Management

2019L

Kod przedmiotu1143S1-OIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koźmiński A.K., Piotrowski W., , "Zarządzanie. Teoria i praktyka", PWN, 2005 2) Stoner J. A. F., Wankel C.,, Kierowanie, PWE, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi