Ocena jakości produktów żywnościowych

Food Quality Evaluation

2021L

Kod przedmiotu1143S1-OJPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacka M. red., Analiza żywności, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2002 2) Zin M. red., Ocena żywności i żywienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009 3) Żegarska Z. red., Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi