Pakowanie i znakowanie produktów żywnościowych

Food Packaging and Labeling

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-PIZPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czerniawski B., Michniewicz J. (red.), Opakowania żywności, t. 1, Agro Food Technology, Czeladź, 1998 2) Juśkiewicz M., Panfil-Kuncewicz H., Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym , t. 1, ART, Olsztyn, 1999 3) Gajewska-Szczerbal H., Opakowania jednostkowe i urządzenia pakujące w przemyśle mięsnym, t. 1, AR, Poznań, 2004 4) Łatka U., Technologia i towaroznawstwo, t. 1, WSiP, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi