Pakowanie i znakowanie produktów żywnościowych

Food Packaging and Labeling

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-PIZPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńTechnologia produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych, sposoby znakowania oraz przetwarzania opakowań. Przepisy związane z etykietowaniem opakowań. Zasady transportu i magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Znaczenie i system certyfikacji opakowań oraz techniki labelingu.
Opis wykładówZnaczenie gospodarcze opakowań i ich funkcje oraz klasyfikacja. Przekazanie wiedzy z zakresu pakowania, labelingu opakowań (znakowania, etykietowania, banderolowania), transportu i magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Zasady normalizacji i certyfikacji materiałów opakowaniowych, a także charakterystyka budowy i działania maszyn pakujących w przemyśle spożywczym.
Cel kształceniaOmówienie klasyfikacji opakowań oraz przetwarzania odpadów opakowaniowych, a także technik pakowania produktów żywnościowych w urządzeniach pakujących. Przekazanie wiedzy z zakresu zasad certyfikacji opakowań, obrotu opakowaniami, magazynowaniem produktów oraz zmianami podczas ich przechowywania.
Literatura podstawowa1) Czerniawski B., Michniewicz J. (red.), Opakowania żywności, t. 1, Agro Food Technology, Czeladź, 1998 2) Juśkiewicz M., Panfil-Kuncewicz H., Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym , t. 1, ART, Olsztyn, 1999 3) Gajewska-Szczerbal H., Opakowania jednostkowe i urządzenia pakujące w przemyśle mięsnym, t. 1, AR, Poznań, 2004 4) Łatka U., Technologia i towaroznawstwo, t. 1, WSiP, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca1) Zin M. (red.), wyd. UR, Rzeszów, Utrwalanie i przechowywanie żywności, 2008r., tom 1 2) Kozak W., wyd. AE, Poznań, Kompozyty żelazo/silikon jako pochłaniacze tlenu w opakowaniach produktów spożywczych , 2007r., tom 1
Uwagi-