Produkty tradycyjne i regionalne

Traditional and Regional Products

2021L

Kod przedmiotu1143S1-PTIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gąsiorowski M. (red.), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia., Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, , 2005 2) Bockenheim K., Przy polskim stole., Dolnośląskie, Wrocław, 1999 3) Brillat-Savarin A., Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa,, 2003 4) Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Dostęp on-line: http://www.produktyregionalne.pl/, PIPRiL, 2020 5) Bożena Gulbicka, Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce., Jagielllońska Biblioteka Cyfrowa, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi