Produkty tradycyjne i regionalne

Traditional and Regional Products

2021L

Kod przedmiotu1143S1-PTIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gąsiorowski M. (red.), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 2005 2) Brillat-Savarin A., Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2003 3) Bockenheim K., Przy polskim stole, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław,, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi