Systemy produkcji surowców roślinnych

Plant Raw Material Production Systems

2021Z

Kod przedmiotu1143S1-SPSR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M.,Krężel R. , Ogólna uprawa roli i roślin., PWRiL Warszawa, 1996 2) Roszak W. (red.), Ogólna uprawa roli i roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń., PWN Warszawa, 1997 3) Berbeć S., Wolski T., Rośliny przemysłowe specjalne i zielarskie, AR Lublin, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi