Systemy zarządzania jakością

Quality management systems

2020Z

Kod przedmiotu1143S1-SZJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kijowski J. Sikora T, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem ż, PWN, 2003 2) Krzemień E, Zintegrowane zarządzanie, PWN, 2004 3) Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych, Wyd. UWM,, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi