Towaroznawstwo produktów roślinnych

Commodity Science of Plant Products

2021L

Kod przedmiotu1143S1-TPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceChemia żywności, Fizyka, Podstawy technologii żywności
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności nabyte w poprzednich semestrach
Opis ćwiczeńOcena jakości produktów pochodzenia roślinnego (wybrane asortymenty produktów owocowych i warzywnych, produktów ziemniaczanych, tłuszczów roślinnych, przetworów zbożowych, koncentratów spożywczych, napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych) przy zastosowaniu metod analizy sensorycznej, chemicznej i fizycznej, w oparciu o dokumenty normalizacyjne. Poznanie metod i technik stosowanych w analizie żywności roślinnej. Opracowanie wybranych zagadnień i prezentacja w formie multimedialnej. Interpretacja uzyskanych wyników i przedstawienie w formie sprawozdania. Zaliczenie teoretyczne materiału w zakresie realizowanym na ćwiczeniach praktycznych.
Opis wykładówŻywność pochodzenia roślinnego: jakość, atrybuty jakości, czynniki warunkujące jakość (surowiec, proces technologiczny, opakowania, magazynowanie, dystrybucja). Rynek żywności roślinnej: żywność mało przetworzona, wygodna, funkcjonalna, slow food, fast food, tradycyjna. Klasyfikacja żywności pochodzenia roślinnego w aspekcie kryteriów technologicznych i żywieniowych. Standardy jakości żywności w UE. Charakterystyka fizykochemiczna i żywieniowa grup żywności roślinnej: produkty zbożowe, produkty owocowe, warzywne, produkty ziemniaczane, tłuszcze roślinne, koncentraty spożywcze, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe.
Cel kształcenia1)Przekazanie wiedzy nt. jakości żywności roślinnej na wybranych przykładach. 2)Przekazanie wiedzy odnośnie aktualnego rynku żywności- klasyfikacja i charakterystyka grup produktów. 3)Nabycie umiejętności oceny towaroznawczej i rozwijanie umiejętności interpretacji wyników w odniesieniu do dokumentów normalizacyjnych. 4)Nabycie umiejętności wykorzystania metod i technik analitycznych. 5)Nabycie umiejętności prezentacji zagadnień. 6)Rozwijanie umiejętności pracy w zespole i samodzielnej.
Literatura podstawowa1) Świderski F. (red.), Żywność wygodna i żywność funkcjonalna -(dodruk - PWN); wyd. 3, uaktualnione, WNT, Warszawa, 2018 2) Świderski F. Waszkiewicz-Robak B. (red.), Towaroznawstwo żywności przetworzonej - z elementami technologii, SGGW, Warszawa, 2010 3) Świetlikowska K. (red.), Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego, SGGW, Warszawa, 2006 4) Czapski J., Górecka D. (red.), Żywność prozdrowotna - składniki i technologia, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, 2014
Literatura uzupełniająca1) wyd. GUS, Warszawa, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). Sekcja A i C, 2015r., tom 2) Vaughan J.G., Geissler C.A., wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, Rośliny jadalne, 2001r., tom
Uwagi