Towaroznawstwo produktów zwierzęcych

Commodity Science of Animal Products

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-TPZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńCel i zakres towaroznawstwa; wymagania jakościowe oraz metody analityczne i sensoryczne oceny produktów zwierzęcych; podział, charakterystyka, zagospodarowanie oraz wymagania jakościowe tłuszczów zwierzęcych; metody oceny składu podstawowego oraz właściwości fizykochemicznych przetworów mięsnych; metody oceny i ocena wybranych cech jakościowych produktów mlecznych.
Opis wykładówOgólne zasady prawa żywnościowego UE; podział oraz kryteria jakości i wartości handlowej produktów zwierzęcych; ogólne zasady dotyczące przechowywania i magazynowania produktów; charakterystyka towaroznawcza i metody oceny jakości wędlin oraz produktów mlecznych; podział i charakterystyka metod konserwacji produktów zwierzęcych.
Cel kształceniaOmówienie charakterystyki towaroznawczej produktów zwierzęcych. Przedstawienie kryteriów podziału produktów zwierzęcych. Przekazanie wiedzy z zakresu zasad utrwalania, pakowania, przechowywania oraz doboru i wykorzystania odpowiednich metod oceny jakości produktów zwierzęcych.
Literatura podstawowa1) Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. , Towaroznawstwo produktów spożywczych , t. 1, AR, Poznań, 2004, s. 54-210 2) Litwińczuk Z. (red.), Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych , t. 1, PWRiL, Warszawa, 2012, s. 13-411 3) Świderski F. (red.), Towaroznawstwo żywności przetworzonej, t. 1, SGGW, Warszawa, 1999, s. 11-271
Literatura uzupełniająca1) Kołożyn-Krajewska D. (red.), wyd. SGGW, Warszawa, Higiena produkcji żywności, 2007r., tom 1 2) Zin M. (red.), wyd. URz, Rzeszów, Utrwalanie i przechowywanie żywności, 2008r., tom 1
Uwagi-