Towaroznawstwo produktów zwierzęcych

Commodity Science of Animal Products

2022Z

Kod przedmiotu1143S1-TPZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Flaczyk E., Górecka D., Korczak J. , Towaroznawstwo produktów spożywczych , t. 1, AR, Poznań, 2004, s. 54-210 2) Litwińczuk Z. (red.), Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych , t. 1, PWRiL, Warszawa, 2012, s. 13-411 3) Świderski F. (red.), Towaroznawstwo żywności przetworzonej, t. 1, SGGW, Warszawa, 1999, s. 11-271
Literatura uzupełniająca
Uwagi