Analiza sensoryczna i instrumentalna surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Sensory and Instrumental Analysis of Raw Materials and Products of Animal and Plant Origin

2022Z

Kod przedmiotu43S1-ASISOPZR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., Sensoryczne badania żywności , Wyd. Nauk. PTTŻ, 2009 2) Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności , PWN, Warszawa, 1975 3) Klepacka M., Analiza żywności , Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2002 4) Szczepaniak W. , Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi