Biochemia żywności

Food Biochemistry

2022Z

Kod przedmiotu43S1-BIOZYW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bańkowski E., Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych , t. -, Urban&Partners, Wrocław, 2004, s. - 2) Hanes B. D., Hooper N. M., Houghton J. D., Biochemia. Krótkie wykłady , t. -, PWN Warszawa, 1999, s. - 3) Kączkowski J., Podstawy biochemii , t. -, WNT Warszawa, 2009, s. - 4) Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L., Biochemia, t. -, PWN Warszawa, 2009, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi