Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności

Microbial Food Safety

2023L

Kod przedmiotu43S1-BMZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołożyn-Krajewska D. (red.), Higiena produkcji żywności, SGGW Warszawa, 2007 2) Żakowska Z., Stobińska H. (pod redakcją), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym , Uniwersytet Łódzki., 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi