Biochemia ogólna z elementami chemii organicznej

General Biochemistry with Elements of Organic Chemistry

2021L

Kod przedmiotu43S1-BOECHO16
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, biologia, biofizyka, zoologia
Wymagania wstępneznajomość biologii i chemii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńOdczyny barwne aminokwasów, chromatografia bibułowa aminokwasów. Właściwości fizykochemiczne białek. Oznaczanie zawartości białka całkowitego. Wykrywanie składników kwasów nukleinowych. Oznaczanie zawartości DNA i RNA. Reakcje charakterystyczne dla cukrów. Oznaczanie zawartości cukrów redukujących w materiale biologicznym. Właściwości lipidów i ich składników, skład chemiczny lecytyn, właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Oznaczanie zawartości cholesterolu. Właściwości kwasów żółciowych. Wykrywanie witamin kompleksu B. Wykrywanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Kinetyczne właściwości wybranych oksydoreduktaz i hydrolaz.
Opis wykładówBudowa, właściwości i nazewnictwo zasad purynowych i pirymidynowych, nukleozydów i nukleotydów. Kwasy nukleinowe. Replikacja, transkrypcja, translacja. Zasady bioenergetyki. Mitochondrialny łańcuch oddechowy. Mechanizm fosforylacji oksydacyjnej. Czynniki rozprzęgające fosforylację. Cykl kwasów trikarboksylowych. Utlenianie pozamitochondrialne. Ogólna charakterystyka, podział węglowodanów, reakcje charakterystyzne. Metabolizm węglowodanów. Lipidy: budowa, podział, właściwości fizykochemiczne. Metabolizm lipidów. Lipogeneza. Przykłady steroidów: cholesterol, witaminy, hormony, kwasy żółciowe. Metabolizm związków steroidowych. Zasadnicze kierunki przemiany białek i aminokwasówu. Mechanizm działania hormonów peptydowych i steroidowych. Wtórne przekaźniki informacji w komórce
Cel kształceniaZapoznanie studentów z mechanizmami biochemicznymi warunkującymi prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców, PWN, 2007 2) Malinowska A., Biochemia zwierząt, SGGW, 1997 3) Strzeżek J. Wołos A., Ćwiczenia z biochemii, UWM, 2006
Literatura uzupełniająca1) Victor W. Rodwell, David Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, P. Anthony Weil, wyd. PZWL, Biochemia Harpera ilustrowana, 2018r., tom 2) Hames B. D., Hooper N. M. , wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Krótkie wykłady Biochemia, 2021r., tom 3) Edward Bańkowski , wyd. dra Urban & Partner, Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, 2020r., tom 4) Koolman J., Rohm K.-H., wyd. PZWL, Biochemia - ilustrowany przewodnik, 2005r., tom 5) Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, wyd. PWN, Biochemia, 2018r., tom 6) Tymoczko J.L., Stryer L., wyd. PWN, Biochemia, 2007r., tom 7) Murray R., Granner D., Mayes P.,Rodwell V., wyd. PZWL, Biochemia Harpera, 2018r., tom
UwagiLiczba studentów w grupie nie może przekraczać 24 osób. Studenci są zobowiązani do posiadania ubrania ochronnego (biały fartuch laboratoryjny).