Chów i hodowla zwierząt II

Raising and Breeding of Livestock II

2023Z

Kod przedmiotu43S1-CHHZII16
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grudniewska B, (red.)., Hodowla i użytkowanie świń. , t. I, ART Olsztyn, 1998, s. cała poz. 2) Jamroz D. (red.), Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, t. I, PWN Warszawa, 2001, s. cała poz. 3) Szczepański W., Czarniawska-Zając S., Milewski S., Hodowla i użytkowanie owiec. Przewodnik do ćwiczeń., t. I, UWM Olsztyn, 2001, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi