Chów i hodowla zwierząt I

Animals Keeping and Breeding I

2022L

Kod przedmiotu43S1-CIHZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jamroz D. (red.), Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, t. 1, PWN Warszawa, 2001, s. cała poz. 2) Litwińczuk Z., Szulc T. (red.), Hodowla i użytkowanie bydła, t. 1, PWRiL Warszawa, 2005, s. cała poz. 3) Krzyżewski J., Reklewski Z. (red.), Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, t. 1, SGGW Warszawa, 1997, s. cała poz. 4) Świerczewska E. (red.), Hodowla drobiu i technologia jego chowu, t. 1, SGGW Warszawa, 2000, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi