Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych i podstawy marketingu

Economics of Food Processing Enterprises and Fundamentals of Marketing

2021L

Kod przedmiotu43S1-EPRZED
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Duraj J., 1) Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, PWE, 2000, s. 15-508 2) Kucharczyk A,, Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, 1999, s. 19-415 3) Kotler Ph., Marketing, Rebis, 2005, s. 408-643 , PWE, 2000 2) Kucharczyk A., Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, 1999 3) Kotler Ph, Marketing, Rebis, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi