Fizjologia z elementami anatomii zwierząt

Physiology Including Elements of Animal Anatomy

2021L

Kod przedmiotu43S1-FZEAZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Luiza Dusza (red), Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, t. 1, UWM, 2013, s. wszystkie 2) Jadwiga Przała (red)), Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia demonstracje i metody, t. 1, UWM, 1999, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi