Genetyka zwierząt i metody hodowlane

Animal Genetics and Breeding Methods

2021Z

Kod przedmiotu43S1-GZMH16
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Charon K., Świtoński M., , Genetyka i genomika zwierząt, PWN, Warszawa, 2012 2) Nowicki B., Kosowska B., Genetyka i podstawy hodowli zwierząt, PWRiL, W-wa, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi