Higiena i toksykologia żywności

Food hygene and toxicology

2022L

Kod przedmiotu43S1-HITZ
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówigiena produkcji żywności w aspekcie chemicznym. Higiena postępowanie zabezpieczające przed pozbawieniem żywności cech i składników pożądanych; postępowanie w trakcie procesów produkcyjnych, zabezpieczające przed wprowadzaniem składników i cech niepożądanych lub szkodliwych dla zdrowia. Higiena żywności - postępowanie zmierzające do zmniejszania zagrożenia ze strony obcych związków szkodliwych powstających w żywności w trakcie procesów produkcyjnych. Nowe kierunki pozyskiwania i produkcji żywności - implikacje zdrowotne i technologiczne. Naturalne związki szkodliwe i przeciwżywieniowe. Chemiczne związki szkodliwe pochodzenia biologicznego. Mikotoksyny - charakterystyka i wpływ na zdrowie. Toksykologia współczesna - zagadnienia ogólne toksykologii - bezpieczeństwo chemiczne. Czynniki decydujące o efekcie toksycznym. Przemiany związków toksycznych - biotransformacja w organizmie. Toksykologia substancji chemicznych występujących w żywności. Toksykologia pestycydów i In. związków chemicznych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Zagrożenie produkcji żywności ze strony chemicznych pozostałości pochodzących ze środowiska oraz ich toksyczność. Chemiczne związki celowo dodawane w procesie produkcji żywności oraz ich potencjalne zagrożenie toksykologiczne. Wpływ procesu produkcji na zawartość substancji przeciwżywieniowych w żywności oraz obecność innych związków naturalnych, w tym toksycznych. Obecność metali szkodliwych w surowcach i żywności zagrożenie toksykologiczne. Chemiczne pozostałości w surowcach i w żywności i ich wpływ na proces produkcji żywności i wybrane reakcje enzymatyczne. Ocena higieniczna tworzyw sztucznych i innych materiałów mających zastosowanie w produkcji żywności oraz toksyczne oddziaływanie ich składników.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brandys J., "Toksykologia wybrane zagadnienia" , Wyd. U. Jagiellońskiego Kraków, 1999 2) Brzozowska A., "Toksykologia Żywności.", Wyd. SGGW Warszawa, 2004 3) Seńczuk W., "Toksykologia Współczesna", Wyd. Lek. PZWL Warszawa, 2006 4) Piotrowski J.K., "Podstawy toksykologii.", Wyd. Nauk-Techn, Warszawa, 2006 5) Skrabka-Błotnicka T., "Higiena żywności.", Wyd. Akad. Ekonom. Wrocław, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi-