Inżynieria procesowa

Process Engineering

2022Z

Kod przedmiotu43S1-INZPROC
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Serwiński , Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, 1982 2) Cz. Strumiłło , Podstawy teorii i techniki suszenia , WNT, 1983 3) T. Hobler, Ruch ciepła i wymienniki, t. IV, WNT, 1971 4) P. Lewicki (red.), Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WNT, 1999 5) E. Haponiuk, Wykłady z inżynierii procesowej, UWM, 2017 6) E. Haponiuk, Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii procesowej, UWM, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi