Inżynieria żywności

Food Engineering

2022L

Kod przedmiotu43S1-INZZYW
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lewicki P, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WN-T Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi