Konserwacja i przechowalnictwo produktów żywnościowych

Food Preservation and Storage

2023Z

Kod przedmiotu43S1-KONSERW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTechnologie utrwalania surowców żywnościowych przy zastosowaniu odpowiednich metod. Podstawy zamrażania. Funkcjonowanie łańcucha chłodniczego oraz sposoby rozmrażania produktów żywnościowych. Charakterystyka i możliwości wykorzystania przyszłościowych metod konserwacji surowców zwierzęcych. Nowoczesne metody przechowywania produktów żywnościowych.,ĆWICZENIA:Teoretyczne podstawy metod wychładzania tusz zwierząt rzeźnych oraz cel chłodzenia. Zasady przechowywania żywności oraz techniki przygotowania surowców do zamrażania. Analiza zmian ilościowo - jakościowych w zamrożonej i rozmrożonej żywności. Zajęcia laboratoryjne i terenowe obejmują udział w procesie produkcji i przechowywania wyrobów gotowych oraz ocenę ich jakości, a także zasad działania przemysłowych urządzeń, maszyn.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności , t. 1, WNT, Warszawa, 1999, s. 17-648 2) Litwińczuk Z. (red.), Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, t. 1, PWRiL, Warszawa, 2004, s. 10-506
Literatura uzupełniająca
Uwagi-