Matematyka

Mathematics

2021Z

Kod przedmiotu43S1-MATEM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. A. McQuarre, "Matematyka dla przyrodników i inżynierów", PWN, 2005 2) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, "Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory", GiS, 2002 3) M. Gewert, Z. Skoczylas,, "Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania", GiS, 2001 4) W. Krysicki, L. Włodarski,, "Analiza matematyczna w zadaniach", t. 1, PWN, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi