Mikrobiologia żywności

Food microbiology

2022Z

Kod przedmiotu43S1-MIKZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żakowska Z., Stobińska H. (pod redakcją), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym , t. 1,2, Uniwersytet Łódzki, 2000 2) Łaniewska-Trokenheim Ł. (pod redakcją), Mikrobiologia w towaroznawstwie, UWM w Olsztynie, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi