Praca dyplomowa-inżynierska

Diploma Thesis – Engineer’s Thesis

2024Z

Kod przedmiotu43S1-MK-PDYP
Punkty ECTS 15
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy inżynierskiej., różne, różny
Literatura uzupełniająca
Uwagi