Seminaria inżynierskie

Undrgraduate seminars

2024Z

Kod przedmiotu43S1-MK-SEMINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy dyplomowej, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi