Ocena jakości produktów żywnościowych

Food Quality Evaluation

2023L

Kod przedmiotu43S1-OJPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodział oraz charakterystyka metod oznaczania podstawowych składników chemicznych występujących w surowcach i produktach żywnościowych. Charakterystyka metod oceny wybranych cech fizykochemicznych surowców i produktów żywnościowych. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Oznaczanie składu chemicznego oraz ocena wybranych cech fizykochemicznych surowców i produktów żywnościowych metodami wykorzystywanymi w praktyce laboratoryjnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacka M. red., Analiza żywności, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 2002 2) Zin M. red., Ocena żywności i żywienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009 3) Żegarska Z. red., Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia realizowane w grupach do 12 osób