Ogólna technologia żywności

Food Technology

2022L

Kod przedmiotu43S1-OTZ16
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bednarski W. (red.), Ogólna technologia żywności, t. 1 i 2, ART Olsztyn, 1996 2) Jarczyk A., Dłużewska E. (red.), Wybrane zagadnienia z ogólnej technologii żywności", SGGW Warszawa, 2008 3) Dłużewska E., Leszczyński K., (red.), Ogólna technologia żywności, SGGW Warszawa, 2013 4) Hajduk E., (red.), Ogólna technologia żywności, UR Kraków, 2010 5) Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna technologia żywności, WNT Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi