Pakowanie i znakowanie produktów żywnościowych

Food Packaging and Labeling

2023Z

Kod przedmiotu43S1-PIZPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZnaczenie gospodarcze opakowań i ich funkcje oraz klasyfikacja. Przekazanie wiedzy z zakresu pakowania, labelingu opakowań (znakowania, etykietowania, banderolowania), transportu i magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Zasady normalizacji i certyfikacji materiałów opakowaniowych, a także charakterystyka budowy i działania maszyn pakujących w przemyśle spożywczym.,ĆWICZENIA:Technologia produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych, sposoby znakowania oraz przetwarzania opakowań. Przepisy związane z etykietowaniem opakowań. Zasady transportu i magazynowania produktów pochodzenia zwierzęcego. Znaczenie i system certyfikacji opakowań oraz techniki labelingu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czerniawski B., Michniewicz J. (red.), Opakowania żywności, t. 1, Agro Food Technology, Czeladź, 1998 2) Juśkiewicz M., Panfil-Kuncewicz H., Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym , t. 1, ART, Olsztyn, 1999 3) Gajewska-Szczerbal H., Opakowania jednostkowe i urządzenia pakujące w przemyśle mięsnym, t. 1, AR, Poznań, 2004 4) Łatka U., Technologia i towaroznawstwo, t. 1, WSiP, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi-