Praktyka

Practical Training

2023L

Kod przedmiotu43S1-PRAKT
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Miciński J. (red.), Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności., t. I, UWM Olsztyn, 2010, s. 1-76 2) Litwińczuk Z., Szulc T. (red.)., Surowce zwierzęce, ocena i wykorzystanie, t. I, PWRiL Warszawa, 2005, s. cała poz. 3) Grodzki H. (red.), Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, t. I, SGGW Warszawa, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi