Projektowanie technologiczne

Technological Design

2024Z

Kod przedmiotu43S1-PROJTECH
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołożyn-Krajewska D. i wsp, Higiena produkcji żywności , SGGW, 2007 2) Koziorowska B, Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, SGGW, 1998 3) Neryng A, Wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami techniki i projektowania , SGGW, 2003 4) Ziajka S. (red.), "Mleczarstwo – zagadnienia wybrane", , t. 2, ART, 1997 5) Ziajka S. (red.), Mleczarstwo, t. 1, UWM, 2008 6) Bilska B. i wsp, Projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego, SGGW, 2011, s. 1-105
Literatura uzupełniająca
Uwagi