Podstawy żywienia człowieka

Fundamentals of Human Nutrition

2021L

Kod przedmiotu43S1-PZCZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu" , PWN, Warszawa, 2010 2) Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. (red.), "Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu", PWN, Warszawa, 2004 3) Gawęcki J. Roszkowski W. (red.), " Żywienie a zdrowie publiczne", PWN, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi