Profilaktyka zootechniczna i dobrostan zwierząt

Disease Prevention and Animal Welfare

2022Z

Kod przedmiotu43S1-PZIDZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kołacz R., Dobrzański Z., Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi