Systemy produkcji surowców zwierzęcych II

Production Systems of Animal Raw Materials

2023L

Kod przedmiotu43S1-SPROSZII16
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. (red.), Surowce zwierzęce- ocena i wykorzystanie, t. 1, PWRiL Warszawa, 2004, s. cała poz. 2) Grudniewska B. (red.), Hodowla i użytkowanie świń, t. 1, ART Olsztyn, 1998, s. cała poz. 3) Grabowski T., Kijowski J. (red.), Mięso i przetwory drobiowe, t. 1, WN-T Warszawa, 2004, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi