Systemy produkcji surowców zwierzęcych I

Animal Raw Material Production Systems I

2023Z

Kod przedmiotu43S1-SPSZI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kędzior W.,, "Owcze produkty spożywcze" , PWE, Warszawa,, 2005 2) Szczepański W., Czarniawska-Zając S., Milewski S, "Hodowla i użytkowanie owiec, Przewodnik do ćwiczeń", UWM OLSZTYN, 2001 3) Barabasz B., Bieniek J, "Króliki. Towarowa produkcja mięsa", PWRiL, Warszawa, 2003 4) Bielański A., Niedźwiadek S., Zając J., "Chów królików", Wyd. Fund. Rozw. SGGW Warszawa, 2002 5) Wilde J., Prabucki J, "Hodowla pszczół", PWRiL, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi