Standaryzacja i certyfikacja surowców oraz produktów żywnościowych

Standardization and Certification of Raw Materials and Food Products

2024Z

Kod przedmiotu43S1-STAND
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Schweitzer T. (red), Normalizacja, PKN, 2013 2) Henrykowski W., System oceny zgodności w Unii Europejskiej pięć lat po akcesji. Historia i teraźniejszość, PERT, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi