Systemy zarządzania jakością

Quality management systems

2022Z

Kod przedmiotu43S1-SZJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcie jakości. Systemowe podejście do zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz analiza odpowiednich norm ISO. Koszty jakości. Metody zarządzania jakością. Motywacja jakości.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kijowski J., Sikora T., , Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyd. naukowe PWN, W-wa, 2003 2) Krzemień E.,, Sterowanie jakością procesów produkcyjnych, WN Katowice, 2004 3) Szkoda J. , , Sterowanie jakością procesów produkcyjnych, Wyd. UWM, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi