Technologia informacyjna

Information technology

2021Z

Kod przedmiotu43S1-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:ćwiczenia komputerow
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:ćwiczenia komputerowe
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lula P., Madej J., Wójcik k., Trąbka j., Tuchowski J.,, Technologia informacyjna. Laboratoria i ćwiczenia, Uniwesytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi