Żywność funkcjonalna i genetycznie modyfikowana

Functional and Genetically Modified Food

2024Z

Kod przedmiotu43S1-ZFIGM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod red. L. Zwierzchowskiego i M. Świtońskiego, "Genomika bydła i świń", Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009 2) Charon K.M., Świtoński M., "Genetyka zwierząt", PWN, 2009 3) Charon K.M., Świtoński M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi