Energetyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Chemia techniczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Geometria z podstawami rysunku technicznego I
3
Matematyka I
4
III - Kierunkowe
Elektrotechnika I
3
Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne dla energetyki
4
Metrologia warsztatowa
2
Miernictwo elektryczne i termowizja I
3
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
4
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
16
8
16
Geometria z podstawami rysunku technicznego II
2
Matematyka II
3,5
III - Kierunkowe
Elektrotechnika II
4
Mechanika techniczna I
4
Przedmiot do wyboru
3
Przedsiębiorczość
2
Technologie wytwarzania
3
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
16
III - Kierunkowe
Elektronika
5
Maszyny elektryczne
5
Mechanika techniczna II
4
Termodynamika techniczna
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Automatyka
3
Chłodnictwo
1,5
Mechanika płynów
4,5
Niekonwencjonalne źródła energii
3,5
Wymiana ciepła
2,5
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Elektroenergetyka
3
Energetyka cieplna
4
Energoelektronika
4
Podstawy konstrukcji maszyn
5
Przesyłanie energii elektrycznej
4
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Eksploatacja instalacji energetycznych
2,5
Inżynierskie bazy danych
2
Projektowanie urządzeń energetycznych
2
Technologia maszyn energetycznych
4
IV - Specjalnościowych
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnostyka maszyn i urządzeń z elementami eksploatacji
2
IV - Specjalnościowych
SUMA
30,0