Energetyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Energetyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
8
8
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
Technologie informacyjne
2


Ćwiczenia komputerowe
Wykład
8
8
II - Podstawowe
Chemia techniczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Geometria z podstawami rysunku technicznego I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
16
Matematyka I
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
16
III - Kierunkowe
Elektrotechnika I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
16
8
Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne dla energetyki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Metrologia warsztatowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Miernictwo elektryczne i termowizja I
3
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
8
Oczyszczalnie ścieków i ochrona środowiska w energetyce
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
II - Podstawowe
Fizyka
4
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
16
8
16
Geometria z podstawami rysunku technicznego II
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
8
Matematyka II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
16
III - Kierunkowe
Elektrotechnika II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Maszynoznawstwo
2
ZAL-O
Wykład
8
Mechanika techniczna I
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
16
Przedmiot do wyboru
3
Przedsiębiorczość
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
Technologie wytwarzania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Statystyczna eksploracja danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
III - Kierunkowe
Elektronika
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Komputerowe wspomaganie projektowania - CAD/CAE
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
24
Maszyny elektryczne
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Mechanika techniczna II
4
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
8
16
8
Termodynamika techniczna
5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
16
Wentylacja i klimatyzacja
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
III - Kierunkowe
Automatyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
16
Chłodnictwo
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
12
Mechanika płynów
4,5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
12
12
Modelowanie i optymalizacja procesów cieplnych
2
Niekonwencjonalne źródła energii
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Projektowanie instalacji elektrycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
8
Sieci i instalacje gazowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
8
12
Wymiana ciepła
2,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
12
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Elektroenergetyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
12
Energetyka cieplna
4
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
16
16
Energoelektronika
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Magazynowanie energii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
Podstawy konstrukcji maszyn
5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
16
Przesyłanie energii elektrycznej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 1
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Przedmiot dyplomujący 2
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
12
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Audyt energetyczny
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
8
16
Eksploatacja instalacji energetycznych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
8
Elektrownie fotowoltaiczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
8
8
Inżynierskie bazy danych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
8
8
Projektowanie maszyn energetycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
16
Projektowanie urządzeń energetycznych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Technologia maszyn energetycznych
4
ZAL
ZAL-O
BRAK
BRAK
Wykład
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
16
6
6
6
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 3
3
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
5
2
8
Przedmiot dyplomujący 4
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Przedmiot dyplomujący 5
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Przedmiot dyplomujący 6
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Przedmiot dyplomujący 7
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot modułowy
2
ZAL
Wykład
16
III - Kierunkowe
Diagnostyka maszyn i urządzeń z elementami eksploatacji
2
Praca dyplomowa – projekt inżynierski
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
50
Seminarium dyplomowe
4
ZAL-O
Ćwiczenia
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 10
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
8
8
Przedmiot dyplomujący 8
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
8
8
Przedmiot dyplomujący 9
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
SUMA
30,0