Energetyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Energetyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Chemia techniczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Geometria z podstawami rysunku technicznego I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Matematyka I
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Elektrotechnika I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne dla energetyki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Metrologia warsztatowa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Miernictwo elektryczne i termowizja I
3
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
Oczyszczalnie ścieków i ochrona środowiska w energetyce
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
4
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
Geometria z podstawami rysunku technicznego II
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
15
Matematyka II
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Elektrotechnika II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Maszynoznawstwo
2
ZAL-O
Wykład
15
Mechanika techniczna I
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru
3
Przedsiębiorczość
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Technologie wytwarzania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
II - Podstawowe
Statystyczna eksploracja danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Elektronika
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Komputerowe wspomaganie projektowania - CAD/CAE
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
45
Maszyny elektryczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Mechanika techniczna II
4
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
15
30
15
Termodynamika techniczna
5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
Wentylacja i klimatyzacja
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
III - Kierunkowe
Automatyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Chłodnictwo
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Mechanika płynów
4,5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
30
30
15
Modelowanie i optymalizacja procesów cieplnych
2
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
Niekonwencjonalne źródła energii
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Sieci i instalacje gazowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Wymiana ciepła
2,5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Elektroenergetyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Energetyka cieplna
4
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
30
Energoelektronika
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Magazynowanie energii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn
5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
30
Przesyłanie energii elektrycznej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 1
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot dyplomujący 2
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Audyt energetyczny
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
30
Eksploatacja instalacji energetycznych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Elektrownie fotowoltaiczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Inżynierskie bazy danych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Projektowanie maszyn energetycznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Projektowanie urządzeń energetycznych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Technologia maszyn energetycznych
4
BRAK
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
10
10
10
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 3
3
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
10
5
15
Przedmiot dyplomujący 4
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot dyplomujący 5
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot dyplomujący 6
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot dyplomujący 7
2,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
15
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot modułowy
2
ZAL
Wykład
30
III - Kierunkowe
Diagnostyka maszyn i urządzeń z elementami eksploatacji
2
Praca dyplomowa – projekt inżynierski
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
50
Seminarium dyplomowe
4
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 10
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Przedmiot dyplomujący 8
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
Przedmiot dyplomujący 9
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0