Inżynieria systemów bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ochrona środowiska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
II - Podstawowe
Chemia techniczna
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Fizyka
5
EGZ
ZAL-O

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
15
Grafika inżynierska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Matematyka I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Ergonomia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Nauka o materiałach
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Informatyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
Matematyka II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mechanika
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Miernictwo i systemy pomiarowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Podstawy inżynierii bezpieczeństwa
2
ZAL
Wykład
30
Techniki programowania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
Zagrożenia chemiczne i biologiczne
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Zarządzanie środowiskowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
VII - Inne
Praktyka technologiczna
6
ZAL
Praktyki
160
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Wytrzymałość materiałów
4
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
15
III - Kierunkowe
BAZY DANYCH
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Monitorowanie zagrożeń
2
Organizacja systemów bezpieczeństwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Organizacja systemów ratownictwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Termodynamika i mechanika płynów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Wybieralny 1
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 3
5
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo obiektów budowlanych
2
Mechatronika
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Modelowanie i prognozowanie zagrożeń
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Narzędzia projektowania inżynierskiego
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
15
Podstawy konstrukcji maszyn
3
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
15
15
Skutki zagrożeń
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Statystyka matematyczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 4
5
VI - Praktyka
Praktyki zawodowe
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Analiza ryzyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Instalacje elektryczne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Logistyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Metody wspomagania podejmowania decyzji
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Modelowanie obiektowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Nieniszczące metody badania materiałów
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Techniczne systemy zabezpieczeń
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wybieralny 2
5
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 5
5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
MODELOWANIE SYSTEMÓW
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Metodyka pisania pracy dyplomowej
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedsiębiorczość
1
Trwałość i niezawodność
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Wybieralny 3
3,5
Wydziałowy przedmiot modułowy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Środki ochrony indywidualnej
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 6
10
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Audyt systemów bezpieczeństwa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
MEDIA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Metody optymalizacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Praca dyplomowa
15
Wybieralny 4
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 7
4
SEMINARIUM DYPLOMOWE
3
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0