Mechatronika - studia pierwszego stopnia - inżynierskie niestacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Mechatronika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
16
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
8
Repetytorium z matematyki
2
ZAL-O
Wykład
8
Technologia informacyjna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
24
8
II - Podstawowe
Matematyka I
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
24
16
Nauka o materiałach
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
III - Kierunkowe
Elektrotechnika
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Grafika inżynierska
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
8
Wstęp do mechatroniki
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
16
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Matematyka II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
12
16
Materiały funkcjonalne i nanotechnologie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
III - Kierunkowe
Chemia techniczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Elektronika
4,5
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
12
Fizyka
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
12
Mechanika techniczna I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
12
12
Podstawy metrologii
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Technika cyfrowa
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
12
16
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
16
II - Podstawowe
Automatyka
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
12
III - Kierunkowe
Inżynieria wytwarzania i CAM
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Mechanika techniczna II
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
16
12
Podstawy mechatroniki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Wytrzymałość materiałów
5
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
8
16
12
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
II - Podstawowe
Teoria sterowania
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
12
III - Kierunkowe
Analiza sygnałów
3
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
12
Komputerowe wspomaganie projektowania układów mechatronicznych
1
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
8
Mechanika płynów
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
16
Podstawy konstrukcji maszyn
4
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
16
Silniki spalinowe
3
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
12
Statystyczna eksploracja danych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
8
Termodynamika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Robotyka
4
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
8
III - Kierunkowe
Algorytmy i metody numeryczne
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
8
12
Elektrohydraulika i elektropneumatyka
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
Modelowanie i symulacja w dynamice maszyn
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
Programowanie obiektowe i strukturalne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
12
12
Projekt przejściowy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
16
Przedmiot do wyboru
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Sterowniki PLC
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
12
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 1
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
8
12
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Bazy danych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
8
8
III - Kierunkowe
Aktuatory i serwonapędy
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
16
Eksploatacja maszyn
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
8
8
8
Optoelektronika
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
12
12
Projekt przejściowy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
16
Sieci komunikacyjne w mechatronice
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
8
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 2
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Przedmiot dyplomujący 3
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
16
16
Przedmiot dyplomujący 4
4
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
16
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot modułowy
2
ZAL
Wykład
16
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa – projekt inżynierski
15
ZAL
Pracownia dyplomowa
25
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
16
Sztuczna inteligencja
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
8
16
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot dyplomujący 5
3
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
12
12
Przedmiot dyplomujący 6
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
12
Przedmiot dyplomujący 7
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
12
12
SUMA
30,0