Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego

2021Z

Kod przedmiotu0000SX-PRMHS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi