Algorytmy i metody numeryczne

Algorithms and numerical methods

2023Z

Kod przedmiotu47S1O-AIMN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi