Bazy danych

Databases

2023L

Kod przedmiotu47S1O-BAZD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Duka Mariusz, PHP7 i SQL. Programowanie dla początkujących w 40 lekcjach, Wydawnictwo Helion, 2020, s. 232 2) Elmasri Ramez , Navathe Shamkant B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwo Helion, 2019, s. 1344 3) Hernandez Michael J., Projektowanie baz danych dla każdego, Hernandez Michael J., 2021, s. 504 4) Alexander Michael , Kusleika Richard, Access 2019 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, 2019, s. 920
Literatura uzupełniająca
Uwagi