Chemia techniczna

Technical chemistry

2021L

Kod przedmiotu47S1O-CHEMT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Podstawy budowy materii 2. Stechiometria i równania chemiczne 3. Stężenia i ich przeliczenia 4. Kinetyka chemiczna 5. Elektrochemia 6. Podstawy chemii organicznej,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:1. Reakcje w roztworach wodnych 2. Reakcje charakterystyczne anionów i kationów 3. Analiza kontrolna soli 4. Reakcje Red - ox 5. Reakcje elektrochemiczne metali 6. Analiza ilościowa
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wiśniewski W., Majkowska H., 1) Wiśniewski W., Majkowska H., , Chemia ogólna nieorganiczna., UWM, 2001 2) Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej Tom 1, t. 1, PWN, 2010 , UWM, 2001 2) Peter Atkins, de Paula Julio, Chemia fizyczna, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi