Elektrohydraulika i elektropneumatyka

Electrohydraulics

2023Z

Kod przedmiotu47S1O-ELEK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSpecyfika gazowej techniki sterowań i napędów. Rodzaje i jakość mediów roboczych stosowanych w napędach gazowych. Sprężarki i sprężarkownie. Specyfika płynowej techniki sterowań i napędów. Rodzaje i jakość mediów roboczych stosowanych w napędach cieczowych. Zasilacze hydrauliczne Sposoby. sterowania mocą gazowych i cieczowych układów napędowych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Badanie podstawowych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Badanie podstawowych układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych. Pneumatyczna realizacja funkcji logicznych. Elektropneumatyczna realizacja funkcji logicznych. Badanie szczelności zaworów rozdzielczych. Realizacja układów pracujących cyklicznie i sekwencyjnie. Analiza budowy i sterowania urządzeń elektropneumatycznych i mechatronicznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi