Elektrotechnika

Electric engineering

2021Z

Kod przedmiotu47S1O-ELEKT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Miedziński B., 2000r., "Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne.", wyd. PWN, t. -, -, -, s. - 2) -, Hempowicz P. (red), 1999r., "Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków", wyd. WNT, t. -, -, -, s. - 3) -, Markiewicz H., 2000r., "Zagrożenie i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych", wyd. WNT,, t. -, -, -, s. - 4) -, Markiewicz H., 2000r., "Instalacje elektryczne", wyd. WNT, t. -, -, -, s. - 5) -, Gierczak E, 2005r., "Podstawy elektrotechniki teoretycznej", wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, t.cz 1i 2, t. -, -, -, s. - 6) -, Sawicki A., Piechgocki J., Orliński J., Laboratorium z elektrotechniki dla mechaników, Wyd. UWM, 2001, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi